Zoom Na Domy Kultury

Dobre praktyki – przykład Gdańskiego Archipelagu Kultury

W Polsce powstaje coraz więcej instytucji kultury będących odzwierciedleniem nowoczesnego spojrzenia na sprawy z nią związane. Wśród nich jest wiele domów kultury wychodzących poza sztywne schematy działania tych instytucji – odpowiadających na zapotrzebowanie społeczności lokalnych, z niebanalną ofertą kulturalną, podejmujących działania animacyjne i cieszące się dzięki temu dużą popularnością. Niezwykle ważną kwestią jest także ich wzajemna ze sobą współpraca. Przykładem dobrych praktyk w zakresie organizacji domów kultury jest Gdański Archipelag Kultury. Instytucja ta nie stanowi pojedynczego domu kultury, a jest ich miejską siecią, wykorzystujących potencjał poszczególnych dzielnic Gdańska, w których placówki się znajdują.

Na powstały już w latach sześćdziesiątych (jako Miejski Dom Kultury) i stale rozwijany Gdański Archipelag Kultury składa się dziewięć domów kultury. Ich oferta daleka jest od tej, która zazwyczaj kojarzona bywa z tego typu miejscami. Każdy dom kultury działający w ramach Gdańskiego Archipelagu Kultury specjalizuje się w innej dziedzinie i ma oryginalną ofertę. Należą do niej m.in. nauka gry na instrumentach, warsztaty twórcze, zajęcia ruchowe i sportowe, taniec współczesny, rysunek i malarstwo, ceramika i rzeźba, zajęcia teatralne, wokalistyka, joga czy nauka języków.

Gdańska instytucja popularna jest nie tylko ze względu na ciekawy program zajęć stałych, ale także na promowanie lokalnych artystów i doroczne organizowanie popularnych wśród mieszkańców Trójmiasta festiwali: koncertów „Gdańsk dźwiga muzę”, Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, festiwalu teatralno-tanecznego „Obrazy ogniem malowane”, Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Autorskich i Adaptacji „Windowisko”, koncertów w Teatrze Leśnym na Jaśkowej Dolinie, Festiwalu Kolorów Nocy Świętojańskiej czy interdyscyplinarnych spotkań artystycznych „Akcept”. Gdański Archipelag Kultury jest także współodpowiedzialny za zarządzanie Gdańskim Lodowiskiem oraz plenerowymi koncertami sylwestrowymi.

Co sprawia, że Gdański Archipelag Kultury może stanowić przykład dobrych praktyk i wzór dla domów kultury w innych miastach Polski? Składa się na to kilka czynników. Na pewno należy do nich świetny kontakt z odbiorcą – mieszkańcami Gdańska, którzy mogą przebierać w bogatej ofercie i niebanalnym programie zajęć, idącym z duchem czasu i wykorzystującym najnowsze trendy w kulturze. Kluczowa jest również współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami tworzącymi sieć a samorządem, co zapewnia efektywną działalność. Gdański Archipelag Kultury doskonale wykorzystuje również przestrzeń miejską, wychodząc poza mury swoich siedzib, by organizować przedsięwzięcia, które – tak jak festiwal FETA – zyskały renomę na skalę międzynarodową i uznanie lokalnej społeczności.